Tag Archives: Gor Gor&Tang Tang

Tưởng nhớ Trương Quốc Vinh. Thư riêng độc nhất của Đường Hạc Đức: “Tôi vẫn thương tích đầy mình”

Tưởng nhớ Trương Quốc Vinh. Thư riêng độc nhất của Đường Hạc Đức: “Tôi vẫn thương tích đầy mình” Người dịch: Sayuri Cassiopeia  Nguồn: http://www2.mingpaoweekly.com/contents/?id=26741 Tuần san Minh Báo số 2316 đăng tải bức hình chụp chung chưa từng công bố … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Gor Gor&Tang Tang, Uncategorized | Thẻ | 3 phản hồi